มาตรฐานพิเศษ

ข้อมูลเกียรติบัตรประเภทนี้

มีข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรม

เกียรติบัตรประเภทนี้ จะแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณ อาทิ ชื่อกิจกรรม วันที่เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของใบรับรองที่ทำให้ใบรับรองมีคุณภาพ เหมาะแก่การใช้งานโดยทั่วไปฤ(ฆฏ

รองรับหลายภาษา

เกียรติบัตรประเภทนี้ สามารถขอการรับรองได้แบบหลายภาษาได้ รวมถึง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น

รับรองด้วยลายเซ็น + รหัส

มีลายเซ็นจากผู้บริหารโครงการ ปรากฎในการรับรองเกียรติบัตร พร้อมกับรหัสเกียรติบัตรที่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้

ไม่ระบุชั่วโมงอาสา

ไม่ระบุข้อมูลระยะเวลาที่อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หากต้องการระบุระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม โปรดเลือกเกียรติบัตรประเภท


ไม่สามารถเลือกงานออกแบบโลโก้และแบคกราวได้

ไม่สามารถเลือกลวดลายของโลโก้ และเทมเพลตเกียรติบัตรที่สวยงาม และเหมาะสมกับคุณได้ด้วยตัวเองได้ หากต้องการเลือกได้ โปรดเลือกเกียรติบัตรประเภท


เกียรติบัตรทุกประเภท ดำเนินการจัดทำโดย Gocert System Provider ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก Uncommon Cooperative ในการดำเนินการ จึงทำให้การขอรับเกียรติบัตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม