เกียรติบัตร

โปรดเลือกประเภทเกียรติบัตรที่ต้องการ

กำหนดเองแบบพิเศษ

 • รองรับชั่วโมงอาสาได้มากที่สุด 1000 นาที

 • เลือกโลโกและแบคกราวได้

 • มีการรับรองและตรวจสอบการรับรองย้อนหลังได้

กำหนดเอง

 • รองรับชั่วโมงอาสาได้มากที่สุด 800 นาที

 • เลือกโลโกได้ (แต่เลือกแบคกราวไม่ได้)

 • มีการรับรองและตรวจสอบการรับรองย้อนหลังได้

มาตรฐานพรีเมียม

 • รองรับชั่วโมงอาสาได้มากที่สุด 300 นาที

 • เลือกโลโกและแบคกราวไม่ได้

 • มีการรับรองและตรวจสอบการรับรองย้อนหลังได้

มาตรฐานพิเศษ

 • ไม่รองรับชั่วโมงอาสา

 • เลือกโลโกและแบคกราวไม่ได้

 • มีการรับรองและตรวจสอบการรับรองย้อนหลังได้

มาตรฐานทั่วไป

 • ไม่รองรับชั่วโมงอาสา

 • เลือกโลโกและแบคกราวไม่ได้

 • มีการรับรองแต่ไม่สามารถตรวจสอบการรับรองย้อนหลังได้

ฟรี

(ยังไม่เปิดให้บริการ)