สำหรับหน่วยงาน

หน้าหลัก > คู่มือ > สำหรับหน่วยงาน

ร่วมมือหรือรับความช่วยเหลือระดับองค์กรกับ จิตอาสาออนไลน์.com

  • รับเว็บไซต์โครงการจิตอาสา

รับการสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์จิตอาสาสำหรับองค์กร/หน่วยงาน พร้อมระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

ดูรายละเอียด

  • ดำเนินโครงการระยะสั้น/ยาว

ดำเนินโครงการระยะสั้นหรือยาว ที่สอดคล้องกับกิจกรรมอาสาออนไลน์ เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกับ Uncommon Co-Op

ดูรายละเอียด

  • จัดกิจกรรม/ลงกิจกรรมบนเว็บไซต์

จัดกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com หรือ จิตอาสา.com เพื่อการประชาสัมพันธ์และเปิดรับผู้เข้าร่วมที่มากกว่า

ดูรายละเอียด

หน่วยงานที่ร่วมมือกับเรา

โครงการเราได้อ่าน เขาได้อ่าน (2564)

Saint Gabriel's College


ทางเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ให้การสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้ในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายของโครงการยิ่งขึ้น


ไปที่เว็บไต์โครงการ >

โครงการแบ่งฝันปันรัก (2564)

โดยคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ทางเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ให้การสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้ในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายของโครงการยิ่งขึ้น


ไปที่เว็บไซต์โครงการ >