ปลูกป่าออนไลน์ forestapp.cc

โครงการใหม่ | ร่วมมืออย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 1

โหลดแอพพลิเคชั่น forest - โฟกัส

ขั้นตอนที่ 2

ปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้

 • ระยะเวลาการปลูกจะเริ่มต้นที่ 10 นาที ไปจนถึง 120 นาที

 • 1 คนสามารถปลูกได้มากที่สุด 5 ต้น (เงื่อนไขจาก forestapp)

 • โหมดการปลูกให้ปรับเป็น โฟกัสเต็มที่


- โปรดเลือก -

ส่งหลักฐานการปลูก

ขั้นตอนที่ 3

ส่งหลักฐานและขอการรับรอง

การรับรอง

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท

 • สามารถขอชั่วโมงอาสาทั่วไปได้


ชั่วโมงจิตอาสา

 • ากต้องการรับ ชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ

 • ในการปลูก 1 ต้น สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ตามที่ทำจริง (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอาสาได้ด้วยตัวเอง ตามระยะเวลาที่ทำจริง และแจ้งระยะเวลาที่เข้าร่วมที่ได้ ขณะกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรอง)

 • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรตบัตรหลายแผ่นได้)

 • หมายเหตุ | การรับรองชั่วโมงอาสา ขึ้นอยู่กับสถาบัน ว่าสามารถใช้กิจกรรมอาสาใดได้บ้างในการรับรอง | กรุณาตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยของท่าน สามารถใช้การรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ได้หรือไม่ โดยสอบถามในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือค้นหาชื่อมหาวิทยาลัยของท่านเพื่อตรวจสอบหรือติดต่อคลิกที่นี่


- โปรดเลือก -

ขอเกียรติบัตร/ใบรับรอง


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

วัตถุประสงค์โครงการ

Make World More Green at Home

People Can be Parts of Projects to Support Forest Planting Allover the World. By the Simple Participation, to Make this World More Green is Easy, Even Participants are at Home or Wherever.


Participant Gets the "FOCUS"

By Forest App's Working. Users Have to Planting on the Phone Without Doing Anything Else With It. This Causes Users to Have Focus on Something They Do in Real Life.

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • forestapp.cc

กำหนดการและลำดับการดำเนินโครงการ

ประกาศปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการรูปแบบเดิม

ประกาศเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การดำเนินโครงการปลูกป่า ที่ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมปลูกป่าและปลูกปะการังออนไลน์ ไม่สามารถจัดกิจกรรมลงพื้นที่จริงได้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการดังนี้

 1. ทางทีมงานดำเนินโครงการ ดำเนินการจัดหาหน่วยงานที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม หรือสอดคล้องกับโครงการ เพื่อทำการบริจาคให้องค์กร/หน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการที่สอดคล้องกับโครงการเป็นลำดับต่อไป

 2. เงินที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ปลูกป่าและปลูกปะการังออนไลน์ ทางเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ที่เหลือจากการหักค่าดำเนินการทางระบบและเกียรติบัตรออกแล้ว จะถูกรวบรวมเป็นเงินบริจาค เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อ 1 เป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการแล้ว อย่างไร ทางทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com จะดำเนินการติดต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล เพื่ออัพเดตข้อมูลเป็นลำดับถัดไป

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >