ออกแบบเทมเพลต Powerpoint

เพื่อแจกฟรี หมวดหมู่การศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

ออกแบบ Powerpoint และส่งผลงาน

การออกแบบ

ออกแบบ Powerpoint โดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint หรือ Google Slides โดยให้ประกอบไปด้วยหน้าทั้งหมด 10 หน้าอย่างต่ำ


การส่งผลงาน

    • อัพโหลดลงบน Google Drive และคัดลอกลิ้งค์ที่เปิดให้สามารถแก้ไขได้***

    • ส่งผลงานที่ปุ่มส่งผลงานด้านล่าง


- โปรดเลือก -

ส่งผลงานคลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 2

ขอใบรับรอง

การรับรอง

  • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


ชั่วโมงจิตอาสา


- โปรดเลือก -

ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตร >


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

แนวทางการดำเนินโครงการ

ทาง จิตอาสาออนไลน์.com จะทำการเปิดรับเทมเพลตจากสมาชิกจิตอาสา เพื่อทำการรวบรวมเทมเพลตเหล่านั้นไว้บนแหล่งดาวน์โหลดเทมเพลตพาวเวอร์พอยต์ฟรี เพื่อที่จะเป็นการสร้างไอเดียและเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของพอร์ตฟอลิโอให้กับทางสมาชิกจิตอาสาและบุคคลภายนอก โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเทมเพลต เพราะสามารถทำการดาวน์โหลดได้ฟรี


เทมเพลตที่ได้จากกิจกรรมนี้ จะถูกรวบรวมและนำไปเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ powerpoint.unco-op.com (อยู่ระหว่างการพัฒนา) เพื่อเปิดให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง portfolio.unco-op.com เป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อเปิดโอกาสและลดงบประมาณทางการศึกษา

  • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปัน และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านการศึกษา

  • เพื่อเปิดโอกาสสร้างความคิดสร้างสรรค์

  • เพื่อเผยแพร่พอร์ตฟอลิโอให้ดาวน์โหลดฟรี ที่ powerpoint.unco-op.com

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นจิตอาสาอย่างไร

เป็นการแลกเปลี่ยนไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาทำการดาวน์โหลดเทมเพลตได้ฟรี

จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมสามารถรับรองสิ่งใดได้บ้าง

สามารถรับรองนำไปใช้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

การคำนวณชั่วโมงที่เข้าร่วมจากการร่วมกิจกรรมนี้

ในการส่งเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ 1 เทมเพลต สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ 30 - 180 นาที

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ประวัติการจัดส่งผลงาน/การใช้ผลงาน

ข้อมูลกำลังอัพเดต