พิสูจน์อักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

สำหรับกิจกรรมพิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

หมวดหมู่ผู้พิการ

หน้าหลัก > กิจกรรม > หมวดหมู่ผู้พิการ > ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเอกสารและดาวน์โหลด

เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องดำเนินการดาวน์โหลดเอกสาร และเอกสารต้นฉบับ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ หรือได้รับการตรวจสอบไปแล้วบ้างโดยจิตอาสาท่านอื่น และดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ มาตรวจสอบ


- โปรดเลือก -

ค้นหาเอกสารและดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 2

อ่านคู่มือและวิธีการตรวจสอบและแก้ไข

ตรวจสอบการตั้งค่า

 • การตั้งค่าตัวหนังสือ ต้องเป็น TH Sarabun หรือ Angsana New เท่านั้น

 • การตั้งค่าขนาด

   • หัวข้อใหญ่ ขนาด 20 pt. (ตัวหนา)

   • หัวข้อขนาดกลาง ขนาด 18 pt. (ตัวหนา)

   • รายละเอียดทั่วไป ขนาด 16 pt.

  • ข้อมูลเอกสารแต่ละหน้า ต้องตรงตามต้นฉบับ

ตรวจสอบคำ

 • คำที่อยู่ในเอกสารทุกคำ ต้องตรงตามต้นฉบับเท่านั้น

 • ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่มีในเอกสาร (ถ้ามี) จะต้องตรงตามหลักไวยากรณ์


ตรวจสอบความครบถ้วน

 • หากมีข้อมูลส่วนใด ตกหล่นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องพิมพ์เพิ่มให้ครบถ้วน หรือสามารถแก้ไขได้เลย

ขั้นตอนที่ 3

อัพโหลดผลงานการตรวจสอบ

ไฟล์ที่ต้องส่ง

 • ไฟล์หนังสือที่พิมพ์ (เป็นไฟล์ Word หรือ .docx)

 • ไฟล์หนังสือต้นฉบับ (เป็นไฟล์ Word หรือ .docx)


การส่งเป็นทีม

 • กรณีทำเป็นทีมให้ตัวแทนส่งคนเดียวเท่านั้น แต่ให้ระบุชื่อทุกคนที่ร่วมทำ


- โปรดเลือก -

ส่งผลงาน คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 4

ขอใบรับรอง

การรับรอง

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท

 • สามารถขอการรับรองชั่วโมงจิตอาสาได้ **


ชั่วโมงจิตอาสา

 • ากต้องการรับ ชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ

 • ในการส่ง 1 เล่ม สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ตามที่ทำจริง (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอาสาได้ด้วยตัวเอง ตามระยะเวลาที่ทำจริง และแจ้งระยะเวลาที่เข้าร่วมที่ได้ ขณะกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรอง)

 • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรตบัตรหลายแผ่นได้)

 • หมายเหตุ | การรับรองชั่วโมงอาสา ขึ้นอยู่กับสถาบัน ว่าสามารถใช้กิจกรรมอาสาใดได้บ้างในการรับรอง | กรุณาตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยของท่าน สามารถใช้การรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ได้หรือไม่ โดยสอบถามในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือค้นหาชื่อมหาวิทยาลัยของท่านเพื่อตรวจสอบหรือติดต่อคลิกที่นี่


- โปรดเลือก -

ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตร


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

การตรวจสอบบนมือถือ

วิธีการพิมพ์ใน Docs


 • ดาวน์โหลด Google Drive บนมือถือ

 • เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้เข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Google Drive และสังเกตุที่มุมขวาล่าง จะเห็นเครื่องหมาย +

 • กดที่เครื่องหมาย + และมองหา Google Docs

 • จากนั้นกดที่ Google Docs และพิมพ์ได้เลย

 • ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อหนังสือ + สำนักพิมพ์ + ชื่อตนเอง


เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดูแลสิทธิ์ของผู้พิการทางสายตารวมทั้งไทยยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามาราเคช ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคนพิการทางสายตาในไทยได้เข้าถึงงานลิขสิทธิ์สามารถนำไปทำซ้ำดัดแปลงทำอักษรเบลหรือ หนังสือเสียงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

แนะนำโครงการ

การพิมพ์หนังสือต้นฉบับเพื่อคนตาบอด จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้อย่างเช่นบุคคลปกติทั่วไป


การพิมพ์หนังสือต้นฉบับ คือ การนำหนังสือแบบเรียนหรือหนังสือทั่วไปมาพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไฟล์ Word ที่ได้มาผ่านโปรแกรมเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์และทำการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มเพื่อให้เด็ก ๆ ผู้พิการทางสายตาได้ใช้อ่านประกอบการเรียนหรือเพื่อความบันเทิง

วัตถุประสงค์โครงการ

 • ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้อย่างเช่นบุคคลปกติทั่วไป

 • ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา

แนวทางการดำเนินโครงการ

ข้อมูลกำลังอัพเดต


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • Out-Circle Educational Network (องค์กรบริหารกิจกรรม)

 • โรงเรียนสอนผู้พิการทางสายตาพระมหาไถ่พัทยา (ส่งงานแล้ว)

 • โรงเรียนสอนคนตาบอดแม่สาย (อยู่ระหว่างการประสานงานเพิ่มเติม)

 • โรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี (อยู่ระหว่างการประสานงานเพิ่มเติม)

 • โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ (อยู่ระหว่างการประสานงานเพิ่มเติม)

 • โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (อยู่ระหว่างการประสานงานเพิ่มเติม)

 • โรงเรียนสอนคนตาบอกสันติจินตนา (อยู่ระหว่างการประสานงานเพิ่มเติม)

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >