เขียนบทความ (ยังไม่เปิดรับสมัคร)

ขั้นตอนที่ 1

ตั้งหัวข้อและดูหมวดหมู่ที่สามารถเขียนได้

หมวดหมู่บทความที่สามารถเขียนได้

 • กิจกรรมอาสาออนไลน์ หรือ ประชาสัมพันธ์งานอาสาออนไลน์

 • จิตวิทยา

 • เทคนิคหรือทริคเกี่ยวกับการศึกษาต่าง ๆ


การตั้งชื่อบทความ

 • สั้น กระชับ น่าสนใจ

 • บอกภาพรวมของเนื้อหาได้ และตรงกับเนื้อหาที่ต้องการเขียน

 • สอดคล้องกับหมวดหมู่ที่เขียน

 • ไม่กว้างเกินไป ขอบเขตชัดเจน

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาคู่มือ/ลงมือเขียนบทความ/ส่งผลงาน

โปรแกรมและการบันทึก

 • สามารถทำได้ทางโปรแกรม Microsoft Word หรือ Google Docs ได้ทั้งทางมือถือและคอมพิวเตอร์

 • ไฟล์ที่ส่งผลงาน ต้องเป็นไฟล์ที่แก้ไขได้ หรือนามสกุลไฟล์ .docx (ไม่รับไฟล์ .pdf)


การเขียน

 • เขียนด้วยฟอนต์ TH Sarabun หรือ Angsana New

 • ต้องเขียนบทความยาว 1,800 คำขึ้นไป

 • บทความต้องมีภาพประกอบอย่างน้อย 3 ภาพ

 • การตั้งค่าขนาดตัวหนังสือ

   • หัวข้อขนาด 20 pts. ตัวหนา และเอียง

   • หัวรองขนาด 18 pts. ตัวหนา และเอียง

   • เนื้อหาขนาด 16 pts. ตัวปกติ และไม่เอียง

   • คำคมหรือประโยคเด่น ขนาด หัวรองขนาด 18 pts. ตัวหนา และเอียง


การดัดแปลง/อ้างอิง

  • กรุณาแนบอ้างอิง ที่ด้านล่งบทความด้วย หากมีการอ้างอิงจากภายนอก

 • สามารถอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นได้ แต่ถ้าคัดลอก (สามารถปรับหรือดัดแปลงได้)

ขั้นตอนที่ 3

ขอการรับรอง

การรับรอง

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท

 • สามารถขอการรับรองชั่วจิตอาสาได้ **


ชั่วโมงจิตอาสา

 • ากต้องการรับ ชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ

 • ในการส่ง 1 เล่ม สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ตามที่ทำจริง (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอาสาได้ด้วยตัวเอง ตามระยะเวลาที่ทำจริง และแจ้งระยะเวลาที่เข้าร่วมที่ได้ ขณะกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรอง)

 • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรตบัตรหลายแผ่นได้)

 • หมายเหตุ | การรับรองชั่วโมงอาสา ขึ้นอยู่กับสถาบัน ว่าสามารถใช้กิจกรรมอาสาใดได้บ้างในการรับรอง | กรุณาตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยของท่าน สามารถใช้การรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ได้หรือไม่ โดยสอบถามในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือค้นหาชื่อมหาวิทยาลัยของท่านเพื่อตรวจสอบหรือติดต่อคลิกที่นี่


- โปรดเลือก -

ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตร


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมสามารถรับรองสิ่งใดได้บ้าง

สามารถรับรองสามารถนำไปใช้เป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน

การคำนวณชั่วโมงที่เข้าร่วมจากการร่วมกิจกรรมนี้

ผู้เข้าร่วม สามารถจับระยะเวลาตามการทำกิจกรรมพิมพ์หนังสือจริง โดยให้แจ้งระยะเวลาการทำกิจกรรมจริงในแบบฟอร์มส่งผลงานและแบบฟอร์มขอเกียรติบัตร

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ประวัติการจัดส่งผลงาน/การใช้ผลงาน

-